Järjestäjä

Arvonnan järjestää Tehy ry.

Osallistuminen ja arvonta

Arvontaan voi osallistua internetissä sivustolla www.valmistun.net. Arvontaan voivat osallistua kyseisenä vuotena ammattiin valmistuvat sosiaali- ja terveysalan opiskelijat Suomessa.

Osallistujien valmistuminen tarkistetaan. Alan ulkopuoliset opiskelijat eivät voi voittaa palkintoa. Tehy ry:n työntekijät, arvonnan yhteistyökumppaneina toimivien yritysten ynnä järjestöjen työntekijät, tämän arvonnan järjestelyissä osallisena olleiden yritysten työntekijät ja edellä mainittujen perheenjäsenet eivät voi osallistua arvontaan.

Arvonta suoritetaan kaksi kertaa vuodessa, 15.6. kevät kauden osalta (1.1.-14.6. valmistuneet) ja 15.1. (15.6.-31.12. valmistuneet) syyskauden osalta. Voittaja arvotaan satunnaisotannalla, ja arvonnan suorittaa arvonnan järjestelyissä osallisena olevan yrityksen työntekijä. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) päivän kuluessa arvonnasta, tilalle arvotaan uusi voittaja edellä kuvatuin järjestelyin. Voittajan henkilöllisyys ja henkilötietojen oikeellisuus tarkistetaan, ja Tehy ry pidättää oikeuden suorittaa uusi arvonta, mikäli väärinkäytöksiä ilmenee.

Palkinnot

Kaikkien arvontaan osallistuneiden ja siinä automaattisesti mukana olleiden kesken arvotaan pääpalkintona bileet max.20 henkilölle valitussa Sokos Hotellissa. Palkinto sisältää kolmen ruokalajin illallisen, ruokajuomat sekä yöpymisen kahden (2) hengen huoneessa. Matkat eivät sisälly palkintoon. Palkinnon arvo on 2500 euroa (kaksituhattaviisisataa). Palkintoja arvotaan yksi kappale. Sokos hotellilla oikeus vaikuttaa palkinnon lunastamisen ajankohtaan.

Verot

Palkintojen mahdollisista veroseuraamuksista vastaa Tehy.

Järjestäjän vastuu

Tehyn vastuu arvonnan osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää palkinnon määrää tai arvoa. Kaikki palkinnon lunastajat vapauttavat Tehyn ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Kilpailun järjestäjä ei vastaa teknisistä häiriöistä ja virheistä (internetyhteys, palomuuri tms. liittyvät ongelmat).

Tietosuoja

Järjestäjä kerää osallistumista varten tarpeelliset tiedot ja hävittää kilpailussa syntyneen osoiterekisterin.